Lịch Thi Đấu 2019


 • PPA PPA 0 - 1 FPT FPT

 • USSH USSH 1 - 2 VNUA VNUA

 • VNUA VNUA 2 - 2 PPA PPA

 • FPT FPT 1 - 1 USSH USSH

 • FPT FPT 6 - 1 VNUA VNUA

 • USSH USSH 2 - 4 PPA PPA

 • PDU PDU 3 - 0 HAU HAU

 • HUBT HUBT 0 - 2 BA BA

 • PDU PDU 3 - 0 HUBT HUBT

 • HAU HAU 0 - 2 BA BA

 • PDU PDU 3 - 0 BA BA

 • HAU HAU 3 - 0 HUBT HUBT

bảng xếp hạng

A B C D E F
Tên Đội Thắng Hoà Thua Điểm
1 FPT FPT 2 1 0 7
2 PPA PPA 1 1 1 4
3 VNUA VNUA 1 1 1 4
4 USSH USSH 0 1 2 1
A B C D E F
Tên Đội Thắng Thua Điểm
1 PDU PDU 3 0 6
2 BA BA 2 1 4
3 HAU HAU 1 2 2
4 HUBT HUBT 0 3 0

Jan 01st, 1970
-->